EPP-IA 4 Modyul 7: “Maging Produktibo Tayo”

Sa modyul na ito ay matututuhan mo ang pagpapahalaga ng nabuong proyekto at paraan upang maging kapaki – pakinabang ito. Malaman ang wastong pagtutuos ng nagastos at kinita ng nabuong proyekto upang makatulong sa inyong pamumuhay.

Sa Modyul na ito ay inaasahang naisasagawa ng mga mag – aaral ang mga sumusunod:

• Naibebenta ang nagawang proyekto

• Natutuos ang presyo ng nabuong proyekto

• Nakapagsaliksik ng mga lugar na pagbibilhan ng produkto

• Natutukoy ang ilang paraan ng pag – hihikayat ng mamimili

• Wastong pag – aayos ng produktong ipagbibili at pagbebenta nito

• Natutuos ang puhunan, gastos, at kita

EPP-IA4_q1q2_mod7_Magiging-Produktibo-Tayo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment