EPP-IA 4 Modyul 6: Paggawa ng Disenyo o Produktong Gawa sa Kahoy, Lata, at Iba Pang Materyales na Nakukuha sa Pamayanan

Sa modyul na ito ay malalaman mo ang paggawa ng mg mga disenyo o produktonng gawa sa kahoy, lata at iba pang materyales na makukuha sa pamayanan. Matututunan mo din ang paggawa ng mga plano sa paggawa ng proyekto o disenyo. Malalaman mo rin ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa. Mahalagang magkaroon ka ng kaalaman sa mga paraan ng pag –iwas sa anumang sakunang maaaring maganap sa oras ng paggawa.

Inaasahang naisasagawa ng mga mag – aaral ang mga sumusunod:

• nakagagawa ng sariling disenyo sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, karton, o lata (o mga materyales na nakukuha sa pamayanan) Nakikilala ang mga materyales na maaaring iresaykel sa pagbuo ng naidesenyong proyekto.

• nasusunod ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa.

• Nasusuri ang nabuong proyekto batay sa sariling puna at ng iba gamit ang rubrics.

EPP-IA4_q1q2_mod6_Paggawa-ng-Disenyo-o-Produktong-Gawa-sa-Kahoy-Lata-at-Iba-pang-Materyales-na-Makukuha-sa-Pamayanan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment