EPP-ICT 4 Modyul 7: Nakakapag-sort at filter ng impormasyon gamit ang electronic spreadsheet tool

Kung ikaw ay may mga datos at nais mong maging maayos ang mga ito ano ang gagawin mo? Paano mo ba maisasaayos ang mga ito ng madali? Paano mo ito masasala at masusuri upang mas maging organisado?

Sa Modyul na ito malalaman natin kung paano ang pag-sort at pag-filter ng mga nakalap na impormasyon upang mapadali ang pagsuri nito.

Handa ka na bang matutunan kung papaano isasaayos ng tamang pagkasunod-sunod ang mga impormasyon at kung paano itago ang mga impormasyong hindi pasok sa pamantayang naitakda? Iyan ang ating pag-aaralan. Tara na!

Sa modyul na ito ay inaasahang matutunan ang mga sumusunod:

  • naipaliliwanag ang proseso ng pag-sort at pag-filter ng impormasyon; at
  • nagagamit ang spreadsheet sa pag-sort at pag-filter ng impormasyon.
epp-ict4_q1q2_mod7_Nakakapag-sortAtFilterNgImpormasyonGamitAngElectronicSpreadsheetTool_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment