EPP-ICT 4 Modyul 5: Marunong ka bang mag-download? (Nakokopya o nado-download sa computer ang nakalap na impormasyon mula sa internet)

Alam mo na ba ang mga paraan kung paano magsaliksik sa internet. Ngunit hindi dito nagtatapos dahil gusto mo lang na magkaroon ng kopya ng impormasyon na iyong nakalap mula dito. Paano mo ito gagawin? Ano ba ang mga paraan sa pagkopya ng impormasyong nakalap? May mga alituntunin ba na dapat sundin sa pagkopya ng files? Ito ang pag-aaralan natin sa module na ito.

Sa modyul na ito ay inaasahang matutunan ang mga sumusunod:

  • naipaliliwanag ang proseso ng pag-download ng files mula sa internet;
  • napahahalagahan ang copyright o karapatan g mga orihinal na awtor ng anumang akdang nakalathala sa internet; at
  • nakaka pag-download ng files ng tama gamit ang internet.
epp-ict4_q1q2_mod5_MarunongKaBangMagdownload_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment