EPP-H.E 4 Modyul 8: PAGHAHANDA NG MASUSTANSIYANG PAGKAIN

Sa pag-aaral ng modyul na ito, matututuhan ng mag-aaral ang mga sumusunod:

1. Pagtulong sa paghahanda ng masustansiyang pagkain.

2. Paggawa ng plano ng ilulutong pagkain sa almusal, tanghalian at hapunan na naaayon sa Go, Grow at Glow foods.

epp-he4_q1q2_mod8_PaghahandangMasustansiyangPagkain_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment