EPP-AFA 4 Modyul 7: Pagsasagawa ng Wastong Plano ukol sa Pag-aani, Pagbebenta at Pagsasapamilihan ng mga Halamang Ornamental

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

• Naisasagawa ang wastong pag-aani at pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental

• Nakagagawa ng plano sa pagbebenta ng mga halaman ayon sa sumusunod:

a. Pagsasaayos ng paninda

b. Pag-kumbinsi sa mamimili

c. Pagtatala ng puhunan, gastos, kita at maiimpok

epp-afa4_q1q2_mod7_PagsasagawangWastongPlanoukolsaPag-aaniPagbebentaatPagsasapamilihanngmgaHalamangOrnamental_v2.docx

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment