EPP-AFA 4 Modyul 6: Pagsasagawa ng Masistemang Pangangalaga ng Tanim Tulad ng Pagdidilig at Pagbubungkal ng Lupa, Paglalagay ng Abonong Organiko atbp.

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

• Naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng halaman tulad ng:

o Pagdidilig at pagbubungkal ng lupa.

o Paggawa ng organikong pataba at

o Paglalagay ng abono sa lupa.

epp-afa4_q1q2_mod6_Pagsasagawa-ng-Masistemang-Pangangalaga-ng-Tanim-Tulad-ng-Pagdidilig-at-Pagbubungkal-ng-Lupa-Paglalagay-ng-Abonong-Organiko-atbp._v2.docx

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment