EPP-AFA 4 Modyul 4: Wastong Pamamaraan sa Paghahanda ng Taniman ng Halamang Ornamental

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

1. Naipapakita ang wastong pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental tulad ng;

a. Pagpili ng itatanim

b. Paggawa/paghahanda ng taniman

c. Paghahanda ng mga itatanim o patutubuin at itatanim

d. Pagtatanim ayon sa wastong pamamaraan

epp-afa4_q1q2_mod4_WastongPamamaraansaPaghandangTanimanngHalamangOrnamental_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment