EPP-AFA 4 Modyul 8: Mahusay na Pagbebenta ng Halamang Ornamental

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

• Naisasagawa nang mahusay ang pagbebenta ng halamang pinatubo,

• Natutuos ang puhunan, gastos, kita at maiimpok

• Nakagagawa ng plano ng patuloy na pagpapatubo ng halamang ornamental bilang mapagkakakitaang gawain.

epp-afa4_q1q2_mod8_MahusaynaPagbebentangHalamangOrnamental_v2.docx

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “EPP-AFA 4 Modyul 8: Mahusay na Pagbebenta ng Halamang Ornamental”

Leave a Comment