EPP-AFA 4 Modyul 5: Pagpaparami ng Halamang Ornamental

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

• Naiisa-isa ang mga uri ng halamang ornamental na maaaring itanim sa lata o paso.

• Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagpaparami ng halaman sa paraang air layering o marcotting at pagpuputol.

• Naisasagawa ang wastong paraan ng pagpaparami ng halaman sa paraang layering/marcotting

epp-afa4-q1q2_mod5_PagpaparamingHalamangOrnamental_v2.docx

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment