Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Industrial Arts) – Modyul 3: Kaalaman at Kasanayan sa Gawaing Pang- Elektrisidad

Sa modyul na ito malalaman at makikilala ang mga materyales at kagamitang maaaring gamitin sa gawaing elektrisidad.

Pagkatapos ng pag-aaral sa modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

• Nakatutukoy ang mga materyales at kagamitan na ginagamit sa gawaing elektrisidad. (EPP5IA-0c-3.1.2)

EPP5_IA_Modyul3_KaalamanAtKasanayanSaGawaingPang-Elektrisidad_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment