Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (ICT and Entrepreneurship) – Modyul 5: “Dapat Ligtas Ka!”

Pamilyar ba kayo sa mga Skype, Viber, o FB Messenger? Paano ninyo maisasagawa ang ligtas at responsableng pagsali sa usapan gamit ang mga website na ito?

Sa pagpapatuloy ng aralin, malalaman mo sa modyul na ito ang mga dapat isaalang-alang sa ligtas at responsableng pamamaraan sa pagsali sa isang discussion forum at chat. (EPP5IE-0c-9)

EPP5_IE_mod5_DapatLigtasKa_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment