Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (ICT and Entrepreneurship) – Modyul 4: “Mag-usap Tayo!”

Sa modyul na ito tuturuan kang maging responsable sa iyong pakikipagtalastasan gamit ang makabagong pamamaraan.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahang maipaliliwanag mo ang mga panuntunan sa pagsali ng discussion forum at chat. (EPPGIE-0c-8)

EPP5_IE_mod4_MagusapTayo_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment