Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 2: Mabuti at Di-mabuting Maidudulot ng mga Babasahin, Napakinggan at Napanood

Sa panahon ngayon, maraming mga balitang lumalabas mula sa dyaryo, radyo, magasin, telebisyon, pelikula at internet. May katotohanan man ang mga ito o wala ay maaring magdulot nang mabuti o di-mabuti sa ating sarili o sa ating pamilya.

Kung kaya, kinakailangan mo ang kaalaman sa pagsusuri ng balita upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito sa iyo.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

• Nakasusuri nang mabuti at di-mabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anomang babasahin, napakikinggan at napanonood sa mga sumusunod na uri ng media gaya ng dyaryo, magasin, radyo, telebisyon, pelikula at internet.

• Nakasusulat ng ideya tungkol sa mabuti at di-mabuting epekto ng paggamit ng media.

• Nakasusulat ng journal tungkol sa tamang pag-uugali gamit ang iba’t ibang uri ng media.

EsP5_q1_mod2_MabutiAtDiMabutingMaidudulotNgMgaBabasahin_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.