Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 1: Kawilihan sa Pagsusuri ng Katotohanan

Sa iyong palagay lahat ba ng impormasyon na nariring o nababasa natin ay tama o may katotohanan?

Paano mo sinusuri ang mga impormasyong nababasa o naririnig?

Ang mapanuring pag-iisip ay ang kakayahang magsuri ng mga ideya at lumutas ng mga suliranin. Hindi lahat ng ating naririnig at nababasa ay pawang may katotohanan, kaya kailangan nating suriing mabuti ang mga impormasyong nakukuha sa pamamagitan nang pagsangguni sa mga lehitimong pinagmulan.

Sa modyul na ito, napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan nang pagsusuri sa mga balitang napakinggan, patalastas na nabasa /narinig, napanood na mga programang pangtelebisyon at nabasa sa internet.

• Nakasusuri ng mga impormasyong nababasa o naririnig bago ito pinaniniwalaan.

• Nakagagawa nang tamang pasya ayon sa dikta ng isip o saloobin sa kung ano ang dapat at di dapat.

EsP5_Q1_mod1_KawilihanSaPagsusuringKatotohanan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.