Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (ICT and Entrepreneurship) – Modyul 3: “May Pera sa Pagbebenta!”

Bilang isang entrepreneur na nagnanais na magtayo ng negosyong pantahanan o pampamayanan, kailangan mong matutuhan ang mga paraan at paalala kung paano maibebenta ang mga natatanging paninda. Makatutulong ito upang matiyak na ang produkto ay magiging patok sa mga mamimili at makapagbibigay sa iyo ng tiyak na kita.

Sa pamamagitan ng Modyul na ito, matutulungan ka kung paano makapagbenta ng natatanging paninda. (EPP5IE – 0b-5)

EPP5_IE_mod3_MayPeraSaPagbebenta_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment