Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyong Pangkatawan 4 Kwarter 1 – Modyul 2: Target Games: Tumbang Preso

Magandang araw!

Mahilig ka bang maglaro? Anong mga laro ang alam mo?

Ang modyul na ito, ay tumatalakay sa mga larong Pinoy na nagpapaunlad at naglilinang ng ating mga kakayahang physical. Maraming Larong Pinoy ang makakatulong para mapaunlad ang tatag ng puso (cardiovascular endurance at power). Kabilang na rito ang larong tumbang preso o tatsing na may target na tatamaan (target games). Makabubuti para sa kalusugan kung madalas ang pakikilahok natin sa ganitong uri ng mga gawain.

Ang modyul na ito ay may iba-ibang aralin:

Aralin 1: Introduksiyon sa Larong Patudla: Tumbang Preso

Aralin 2: Payabungin ang Kasanayan

Aralin 3: Pagpapayaman sa Kasanayan

Aralin 4: Pagsasabuhay ng Natutuhan

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Naisasagawa ang iba’t ibang kasanayan sa larong Tumbang Preso. (PE4GS-Ic-h-4)

(Executes the different skills involved in the game)

2. Natataya ang pagsasagawa ng mga kasanayan pisikal ayon sa mga gawin ng Physical Activity Pyramid. (PE4PF-Ib-h-20)

(Assesses regularly participation in physical activities based on physical activity pyramid)

3. Nasusunod nang may pag-iingat ang mga kasanayan sa laro. (PE4GS-Ib-h-3)

(Observes safety precautions)

4. Nakapagpapakita ng may paggalang at kagalakan sa mga kasapi ng koponan ng laro. (PE4Pf-Ib-h-20)

(Displays joy of effort, respect for others and fair play during participation in physical activities)

pe4_q1_mod2_TargetGames-TumbangPreso_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.