Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 9: Lipunang Pang-ekonomiya

Lipunang Pang-ekonomiya

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang kaalaman, kakayahan at pag-unawa sa:

3.1. Nakikilala ang mga katangian ng mabuting ekonomiya.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot ang mahahalagang tanong na:

  • Ano ang mabuting ekonomiya? Para saan ang ekonomiya?
esp9_q1_mod09_lipunangpangekonomiya_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment