Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 10: Tanging Yaman

Tanging Yaman

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang ang iyong kaalaman, kakayahan at pagunawa sa sumusunod na mga pamantayan:

Nasusuri ang maidudulot ng magandang ekonomiya

a. Naipaliwanag ang mga magandang dulot ng mabuting ekonomiya

b. Naisa-isa ang mga maidudulot ng magandang ekonomiya.

c. Napapahalagahan ang mga maidudulot ng magandang ekonomiya. MELC – Q1EsP9PL-Ie-3.2

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot ang mahalagang tanong na:

  • Ano ang magandang ekonomiya? Sino ang makikinabang nito? Paano ito makakamit?
esp9_q1_mod10_tangingyaman_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.