Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 11: Kabuhayan Natin, Ating Pagyamanin!

Kabuhayan Natin, Ating Pagyamanin!

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang kaalaman, kakayahan at pagunawa sa sumusunod na mga layunin:

3.3. Napatunayan na ang mabuting ekonomiya ay iyong napaunlad ang lahat – walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap.

a. Napatutunayan na ang ang mabuting ekonomiya ay iyong napaunlad ang lahat – walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap.

b. Nailalarawan na ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling pag – unlad kundi sa pag – unlad ng lahat.

c. Nakalilikha ng mga halimbawa ng mga sitwasyon ng pag-unlad ng lahat dulot ng mabuting ekonomiya.

esp9_q1_mod11_kabuhayan-natin-ating-pagyamanin_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment