Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 11: Kabuhayan Natin, Ating Pagyamanin!

Kabuhayan Natin, Ating Pagyamanin!

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang kaalaman, kakayahan at pagunawa sa sumusunod na mga layunin:

3.3. Napatunayan na ang mabuting ekonomiya ay iyong napaunlad ang lahat – walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap.

a. Napatutunayan na ang ang mabuting ekonomiya ay iyong napaunlad ang lahat – walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap.

b. Nailalarawan na ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling pag – unlad kundi sa pag – unlad ng lahat.

c. Nakalilikha ng mga halimbawa ng mga sitwasyon ng pag-unlad ng lahat dulot ng mabuting ekonomiya.

esp9_q1_mod11_kabuhayan-natin-ating-pagyamanin_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.