Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 12: Magsikap para sa Hinaharap

Magsikap Para sa Hinaharap

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang kaalaman, kakayahan at pagunawa sa:

3.4 Nakatataya ng lipunang ekonomiya sa isang baranggay/pamayanan at lipunan/bansa gamit ang dokumentaryo o photo/video journal.

Mga layunin:

a. Naibibigay ang kahulugan ng ekonomiya;

b. Nakatataya ng kalagayan ng lipunang ekonomiya ng barangay/ pamayanan at/ lipunan/bansa gamit dokumentaryo/ video journal;

c. Nakagagawa ng proyekto para sa pag-unlad ng ekonomiya ng barangay/pamayanan at/lipunan/bansa.

esp9_q1_mod12_magsikap-para-sa-hinaharap_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment