Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 13: Lipunang Sibil, Alamin at Pagyamanin

Lipunang Sibil, Alamin at Pagyamanin

Ang araling ito ay magbibigay sa iyo ng sapat na kaalaman tungkol sa iba’t ibang lipunang sibil at mga kasamang institusyon nito sa lipunan. Ang
sama-samang pagkilos ng tao sa komunidad ay nagbibigay ng magandang simulain upang maabot ng mga tao o lipunan ang pinakamataas na antas ng pag-unlad at pagsulong bilang katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong o serbisyo publiko para sa kabutihang panlahat.

Sa modyul na ito ay inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1. Natutukoy ang mga halimbawa ng lipunang sibil at ang kanikaniyang papel na ginagampanan ng mga ito upang makamit ang kabutihang panlahat.

Layunin 1: Nakapagbibigay ng limang halimbawa ng pangalan ng lipunang sibil, at ang uri ng paglilingkod nito;

Layunin 2: Nasusuri ang ginagampanang papel ng isang lipunang sibil; at

Layunin 3: Nakagagawa ng isang uri ng paglilingkod sa kapwa-tao sa lipunan o sa komunidad.

esp9_q1_mod13_lipunang-sibil-alamin-at-pagyamanin_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.