Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 7: Tulong Mo, Tulong Ko: Ang Sasagip sa Mundo

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Narito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Lipunang Pampolitikal, Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa upang makapagtaya o makapanghusga kung ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa ay umiiral o nilalabag sa pamilya, paaralan, pamayanan, lipunan at bansa.

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

2.1 Naipaliliwanag ang:

a. dahilan kung bakit may lipunang pampolitika

b. Prinsipyo ng Subsidiarity

c. Prinsipyo ng Pagkakaisa

2.2 Natataya ang pag-iral o kawalan sa pamilya, paaralan, baranggay, pamayanan o lipunan/bansa ng:

a. Prinsipyo ng Subsidiarity

b. Prinsipyo ng Pagkakaisa

esp9_q1_mod07_tulong-mo-tulong-ko-ang-sasagip-sa-mundo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment