Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 5: Tayo’y Sumunod at Makiisa

Lipunang Pulitikal:

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang kaalaman, kakayahan at pagunawa sa:

2.1. Naipaliwanag ang dahilan kung bakit may lipunang pulitikal

2.2. Naipaliwanag ang prinsipyo ng subsidiarity

2.3. Naipaliwanag ang prinsipyo ng Pagkakaisa

esp9_q1_mod05_tayoysumunodatmakiisa_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment