Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 4: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat, Lahat Maiaangat

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Nandito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (1.4 Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sector sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan). Ang saklaw ng modyul na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba’t-ibang sitwasyon.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahahalagang tanong na:

  • Paano nakatutulong sa paghubog ng pagkatao ang lipunan? At inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1. Nakapagpaplano ng isang proyekto o gawain na makatutulong sa isang pamayanan o sector sa pangangailangang pangkabuyan, pangkultural,
at pangkapayaan.

2. Nakapagpapatala ng mga hakbang upang makagawa ng isang proyektong nagpapakita ng kabutihang panlahat.

3. Naisasakatuparan ang isang proyekto o gawain na makatutulong sa isang pamayanan o sector sa pangangailangang pangkabuyan, pangkultural, at pangkapayaan.

esp9_q1_mod04_layunin-ng-lipunan-kabutihang-panlahat-lahat-maiaangat_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.