Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 3: Pinagtagpi-tagping Baro

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo upang tulungan kang maging bihasa sa Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat. Ang saklaw ng modyul na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba’t ibang sitwasyon.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahahalagang tanong na:

  • Paano makakamit at mapananatili ang kabutihang panlahat? Bakit mahalagang makamit at mapanatili ito?

At inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1.1 Maibigay ang implikasyon ng kabutihang panglahat sa bawat gawain ng isang tao para sa ikakabuti ng lipunan.

1.2 Maisagawa ang gawain o aktibidad na nagpapakita ng pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihan panglahat.

1.3 Maisabuhay ang moral na pagpapahalaga ng mga puwersang magpapatatag sa lipunan.

esp9_q1_mod03_pinagtagpi-tagping-baro_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.