Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Unang Markahan – Modyul 1: Tulong sa Bayan, Isulong

Ang modyul na ito ay dinesenyo at sinulat para sa iyo. Narito ito upang tulungan kang maging bihasa sa Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (1.1 Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat). Ang saklaw ng modyul na ito ay nagpapahintulot na gamitin sa iba’t-ibang sitwasyon.

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahahalagang tanong na:

  • Paano makakamit at mapananatili ang kabutihang panlahat? Bakit mahalagang ito ay makamit at mapanatili?

At inaasahan ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa upang:

1. Maipamamalas ang pag-unawa sa mga elemento ng Kabutihang Panlahat;

2. Makapagbibigay ng kuro-kuro o opinion hinggil sa iba’t-ibang elemento ng Kabutihang Panlahat; at

3. Makagagawa ng isang tula tungkol sa napapanahong isyu.

esp9_q1_mod01_tulongngbayanisulong_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.