Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 9: Pagkakaroon o Kawalan ng Bukas na Komunikasyon

Ang bukas na komunikasyon ay lunsaran at susi sa pagmamahalan, paguunawaan at pagkakaisa. Ito ay nagbibigay daan upang maipadama ang nasa isipan o opinyon ng bawat isa kung saan ito ay nagiging tulay sa maayos at matiwasay na pamumuhay.

Inaasahang sa modyul na ito ay masasagutan ang mga katanungan at magkakaroon ng kalinawan sa magiging resulta ng pagkakaroon at pagkawala ng bukas na komunikasyon.

Sa modyul na ito ay malilinang mo ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya o pamilyang nakasama, naobserbahan o napanood na nagpapatunay ng pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon. (EsP8PB-Ie-3.1)

esp8_q1_mod9_Pagkakaroon-o-Kawalan-ng-Bukas-na-Komunikasiyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.