Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya

Ang Komunikasyon ay maaaring makapagbigkis at maaari ring maging dahilan ng pagkasira at pagkakawatak-watak. Samakatuwid, mahalagang
matutunan ng bawat miyembro ng pamilya ang uri ng komunikasyong makapagpapaunlad sa ating pagkatao. Karamihan ay nagtatanong kung anong uri ng Komunikasyon kaya ang umiiral sa lipunan? Ito ba ay makatutulong sa maayos at mabuting pakikipagKomunikasyon? Paano kaya ang maayos na Komunikasyon sa pamilya? Ang komunikasyong bang umiiral sa aming pamilya ay makatutulong para sa kaunlaran ng aming relasyon sa isa’t isa?

Inaasahang sa pamamagitan ng pag-aaral sa modyul na ito ay masasagot ang mga katanungang ito at mabibigyang puna ang uri ng komunikasyong pinapairal sa naobserbahang pamilya upang magabayan tungo sa pagkamit ng pamilyang may pagtutulungan, pagkakaunawaan at pagkakaisa.

Sa modyul na ito ay malilinang mo ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nabibigyang-puna ang uri ng komunikasyon na umiiral sa isang pamilyang nakasama, namasid o napanood. (ESP8PB-Ie-3.2)

esp8_q1_mod10_Komunikasyon-ng-Pamilya_v2-1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.