Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 7: Pananagutan ng Magulang

Ang aralin na ito ay magiging daan para maunawaan ang pananagutan ng isang magulang at kung bakit ito ginagawa ng magulang para sa anak.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naipapaliwanag na bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ang kanilang mga anak,
gabayan sa pagpapasya at hubugin sa pananampalataya.

b. Naipapaliwanag na ng karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod tangi at pinakamahalagang gampanin
ng mga magulang. (EsP8PB-Id-2.3)

esp8_q1_mod7_Ang-Pananagutan-ng-Magulang_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.