Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 14: Huwarang Pamilya sa Lipunan

Sa klasikal na pagsusuri hinggil sa katangian ng isang pamilya masasabing kailangan na magsamasama ang bawat miyembro upang makapagsagawa ng iba’t ibang aktibidad at makapag-ambag sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang pananaw na ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon, sinasabing ang pamilya ay may malaking tungkuling dapat magampanan sa lipunan. Isa na rito ay ang masigurado na patuloy sa pag-unlad, pagpapahalaga at pagtatangkilik sa mga gawaing nakabubuti sa nakararami. Kung ang bawat pamilya ay isinasabuhay ang mga tungkulin sa ating komunidad, tiyak na sila ay may matiwasay at maunlad na pamumuhay.

Sa modyul na ito malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang isang halimbawa ng pamilyang ginagampanan ang panlipunan at pampolitikal na papel nito. (ESP8PB-Ig-4.2)

esp8_q1_mod14_Huwarang-Pamilya-sa-Lipunan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.