Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 13: Responsibilidad sa Pamilya at Lipunan

“No man is an island.” – John Donne.

Isang tanyag na kasabihan na ang hatid na katotohanan ay naglalawig sa sanlibutan. Walang sinuman ang kayang mamuhay ng mag-isa. Kailangang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga, magtuturo ng wastong gawi, asal at makisalamuha sa kapwa upang mabigyang kahulugan ang buhay.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan (papel na panlipunan) at
pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan (papel na pampolitikal). (ESP8PB-Ig-4.1)

esp8_q1_mod13_responsibilidad-sa-pamilya-at-lipunan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.