Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 13: Responsibilidad sa Pamilya at Lipunan

“No man is an island.” – John Donne.

Isang tanyag na kasabihan na ang hatid na katotohanan ay naglalawig sa sanlibutan. Walang sinuman ang kayang mamuhay ng mag-isa. Kailangang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga, magtuturo ng wastong gawi, asal at makisalamuha sa kapwa upang mabigyang kahulugan ang buhay.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan (papel na panlipunan) at
pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan (papel na pampolitikal). (ESP8PB-Ig-4.1)

esp8_q1_mod13_responsibilidad-sa-pamilya-at-lipunan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment