Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Unang Markahan – Modyul 1: Impluwensiyang Hatid ng Pamilya

Sa modyul na ito, matutukoy mo ang mga pangyayari sa buhay na nagdulot ng positibong impluwensiya sa sarili at malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluwensiya sa sarili. (EsP8PB-Ia-1.1)

esp8_q1_mod1_Impluwensyang-Hatid-ng-Pamilya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment