Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Unang Markahan – Modyul 6: Katapatan sa Sariling Opinyon

Naranasan mo na bang mapagsinungalingan ng iyong kaibigan? O, ikaw ba ay isang tapat na kaibigan? Para sa iyo, paano mo maipakikita ang iyong pagiging matapat?

Ang katapatan ay ang pagiging totoo o matuwid ng isang tao na kung saan siya ay hindi nandaraya o nagsisinungaling.

Ang sumusunod na mga layunin ay tatalakayin sa modyul na ito:

• Nakapagpapahayag nang may katapatan ng sariling opinyon/ideya at saloobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan.

• Naipadarama na ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon ay nakagagaan ng kalooban

• Nakasusulat ng isang liham gamit ang balangkas na nagpapahayag ng paghingi ng tawad sa magulang, guro o kaibigan

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.