Edukasyon sa Pagpapakatao 3 Unang Markahan – Modyul 4: Matatag Ako, Kaya Ko!

Ang modyul na ito ay maingat na ginawa para sa iyo. Naglalaman ito ng mga gawain na sadyang ginawa para sa mag-aaral na kagaya mo. Tinatalakay nito ang tungkol sa katatagan ng loob at mga palatandaang nagpamamalas ng katangiang ito. Sana ay makatulong ito para sa iyong pagkatuto.

Ang modyul ay naglalaman lamang ng isang aralin na nakatuon sa mga palatandaan ng katatagan ng loob at kung paano ito maipakikita sa pang-araw-araw na sitwasyon.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, inaasahan na naipamamalas mo ang kakayahang nakatutukoy ng mga damdamin na nagpamamalas ng katatagan ng kalooban (EsP3PKP- Ic – 16).

EsP3_q1_mod4_matatagakokayako_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment