Edukasyon sa Pagpapakatao 3 Unang Markahan – Modyul 2: Pagtitiwala sa Sarili

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga inpormasyon tungkol sa ating tiwala sa sarili. Maingat at mabusisi na ginawa ang bawat detalye o laman ng modyul na ito para sa ating mga mag-aaral upang lubusang maintindihan ang pagkakaiba ng bawat tao.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito inaasahan na naipamamalas mo ang kakayahang:

1. Nakapagpapakita ng mga natatanging kakayahan nang may pagtitiwala sa sarili (EsP3PKP-Ia-14).

EsP3_q1_mod2_pagtitiwalasasarili_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment