Edukasyon sa Pagpapakatao 3 Unang Markahan – Modyul 1: Natatanging Kakayahan

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa ating pagtitiwala sa sarili. Maingat at mabusisi na ginawa ang bawat detalye o laman ng modyul na ito para sa ating mga mag-aaral upang lubusang maintindihan ang pagkakaiba ng bawat tao.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito inaasahang maipapamalas:

1. Nakatutukoy ng natatanging kakayahan (EsP3PKP-Ia-13).

EsP3_q1_mod1_natatangingkakayahan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment