Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Unang Markahan – Modyul 9: Dignidad: Batayan ng Pagkabukod-tangi ng Tao

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1.Napatutunayan na nakabatay ang dignidad ng tao sa kanyang pagkabukodtangi (hindi siya nauulit sa kasaysayan) at sa pagkawangis niya sa Diyos (may isip at kalooban). (EsP10MP-Ig-4.3)

2. Nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita sa kapwang itinuturing na mababa ang sarili na siya ay bukod-tangi dahil sa kanyang taglay na dignidad bilang tao. (EsP10MP-1g-4.4)

EsP10-Q1-M9-Dignidad-Batayan-ng-Pagkabukod-tangi-ng-Tao-Final-Copy-1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.