Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapahalaga 10 Unang Markahan – Modyul 7: Pagmamahal at PaglilingkodTugon sa Tunay na Kalayaan

Kalayaan paano ka nga ba natutugunan? Marahil ang sagot natin sa katanungang ito ay iba iba. Ito ay dulot ng pagkakaiba ng ating karanasan o estado sa buhay. Ang pagtugon natin sa kalayaan ay nakabatay pa rin ayon sa ating pagunawa, prinsipyo, pakahulugan o marahil ay yaong maidudulot niyang magandang resulta sa ating sarili o sa ibang tao.

Mga mahahalang katanungan na ating matutunghayan at mahihinuha sa modyul na ito ay mga sumusunod: Ano ano ang karananiwang pangyayari sa buhay estudyante? Ano ano ang angkop kilos na puwede mong magawa? Ano ano ang mga kaugaliang nakapagdudulot inspirasyon o sagabal upang makapili ng tamang desisyon? Sapat ba ang maging pagmamahal at paglilingkod lamang upang matugunan at maisabuhay ang tunay na kalayaan?

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

A. Napatutunayan na ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. (EsP10MP 3.3)

B. Nakagagawa ng angkop na kilos upang maisabuhay ang paggamit ng tunay na kalayaan: tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod.
(EsP10MP 3.4)

EsP10-Q1-M7-Pagmamahal-at-Paglilingkod-Tugon-sa-Tunay-na-Kalayaan-2-converted

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.