Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Edukasyon sa Pagpapahalaga 10 Unang Markahan – Modyul 6: Ang tunay na kahulugan ng kalayaan

Kalayaan, ang laging usap-usapin ng mga mamamayan. Noong ika’y nasa elementarya, naging isang aralin ang kalayaan. Kaya inaasahang, ikaw ay may sapat na kaalaman kapag kalayaan ang usapan.

Maraming uri ang kalayaan. Ang kalayaan mo bilang isang mamamayan na maaring maging isang paksa ng usapan. Malaya ang isang individwal na maihayag ang kanyang kalayaan sa pananalita, pananamit at pagkilos.

Inaasahang natutuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga pagkatapos mong basahin at unawain ang modyul na ito:

1. Naipaliliwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan. (EsP10MP -Id-3.1)

2. Natutukoy ang mga pasya at kilos na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaan. (EsP10MP -Id-3.2)

EsP10-Q1-M6-Ang-Tunay-na-Kahulugan-ng-Kalayaan-Fin-1-converted

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.