Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Daily Lesson Log (DLL) in Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 6 Quarter 1 Week 5

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat.

Mga Kasanayan sa Pagkatuto:

  • 1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya.
  • 1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa pangyayari.
  • 1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito.
  • 1.3. paggamit ng impormasyon.

Paksa:

  • Katatagan ng loob sa responsableng pagdedesisyon.

Kaugnay na Pagpapahalaga:

  • Katatagan ng Loob (Forttitude).

Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 6

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.