Daily Lesson Log (DLL) in Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 6 Quarter 1 Week 4

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat.

Mga Kasanayan sa Pagkatuto:

  • 1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya.
  • 1.1. pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa pangyayari.
  • 1.2. pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito.
  • 1.3. paggamit ng impormasyon.

Paksa:

  • Paggawa ng responsableng desisyon ng may bukas na isipan.

Kaugnay na Pagpapahalaga:

  • Pagkabukas isipan (Open-mindedness).

Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Daily Lesson Log (DLL) in Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 6 Quarter 1 Week 4”

Leave a Comment