Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

AralingPanlipunan 10 Unang Markahan- Modyul 4: Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina at Kooperasyon sa Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang maging mas maganda ang daloy ng iyong pag-aaral.

Ang modyul na ito ay iyong pag-aaralan sa loob ng dalawang linggo. Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa:

Unang Linggo

  • Paksa 1: Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran

Ikalawang Linggo

  • Paksa 2: Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina at Kooperasyon sa Pagtugon ng mga Hamong Pangkapaligiran

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

  • Nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran (MELC4)

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • Nasusuri ang kahalagahan ng pagiging handa, disiplinado at pagkakaroon ng kooperasyon sa pagtugon sa mga isyung pangkapaligiran;
  • naisasagawa ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran; at
  • napapahalagahan ang pagkakaroon ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran.
AP10_q1_mod4_kahalagahan-ng-kahandaan-disiplina-at-kooperasyon-sa-pagtugon-sa-mga-hamong-pangkapaligiran_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.