Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 10 Unang Markahan – Modyul 5: Mga Hakbang Sa Pagbuo Ng Community – Based Disaster Risk Reduction and Management Plan

Ang modyul na ito ay nakatuon sa Aralin 5 na tutukoy sa Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community Based Disaster Risk Reduction and Management Plan. Ito ay nahahati sa apat na yugto sa paghahanda ng CBDRRM Plan:

Ika-pitong Linggo

  • Paksa 1: Unang Yugto: Paghadlang at Mitigasyon ng Kalamidad
  • Paksa 2: Ikalawang Yugto: Paghahanda sa Kalamidad

Ika-walong Linggo

  • Paksa 3: Ikatlong Yugto: Pagtugon sa Kalamidad
  • Paksa 4: Ikaapat na Yugto: Rehabilitasyon at Pagbawi sa Kalamidad

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Naisasagawa ang mga angkop na hakbang ng CBDRRM Plan (MELC5)

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • Nasusuri ang mga konsepto at salik na mahalaga sa pagtataya sa mga maaaring maidulot ng disaster.
  • Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging handa sa disaster na maaaring maranasan ng tao.
  • Natutukoy ang tugon na dapat gawin ng mamamayan sa panahon ng sakuna o disaster.
AP10_q1_mod5_mga-hakbang-sa-pagbuo-ng-community-based-disaster-risk-reduction-and-management-plan_V2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.