Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 9 Unang Markahan – Modyul 5: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo

Sa modyul na ito ay mapag-aaralan ang tungkol naman sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng tao at ang halimbawa ng mga salik na ito.

Ang kakayahang kumonsumo ng tao ay nakabatay sa salapi na maaari nitong gastusin. Ang salapi namang maaaring iimpok ay nakabatay kung
magkano ang matitirang salapi matapos ibawas ang salaping ginamit sa pagkonsumo. Mauunawaan sa araling ito ang mga salik ng pagkonsumo na kinabibilangan ng pagbabago sa presyo, kita, mga inaaasahan, pagkakautang, at demonstration effect.

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pangarawaraw na pamumuhay.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.

Mga Nilalaman (Paksa/Aralin)

1. Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo

Mga Pamantayan sa Pagkatuto:

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahan na ang mga magaaral ay:

1. Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. (AP9MKE-Ih-18)

ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.