Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 9 Unang Markahan – Modyul 3: Iba’t Ibang Sistemang Pang-ekonomiya

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Naipamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-arawaraw na pamumuhay.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.

Mga Nilalaman (Paksa/Aralin)

1. Iba’t Ibang Sistemang Pang-ekonomiya

Pamantayan sa Pagkatuto:

Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahang:

1. Nasusuri ang iba’t ibang sistemang pang ekonomiya. MELC Week 4: Nasusuri ang iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya

Sa bahaging ito, inaasahang magabayan ang mag-aaral tungkol sa iba’t ibang sistemang pang- ekonomiya upang maisaayos ang paraan ng produksiyon, pagmamay-ari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko upang makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano episyenteng magagamit ang mga pinagkukunang yaman.

ap9_q1_m3_ibatibangsistemangpangekonomiya_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.