Araling Panlipunan 6 Unang Markahan – Modyul 7: Ang mga Natatanging Pilipino at ang Kanilang Kontribusyon para sa Kalayaan

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat para sa ikaunlad ng iyong kaalaman. Sa modyul na ito, makikilala ang mga natatanging Pilipino na lumaban para sa kalayaan. Alam natin na maraming bayani ang bumubuo at nagkaisa sa pagkamit ng kasarinlan ng bansa. Lima sa kanila ay sina Jose P. Rizal, Marcelo H. del Pilar, Andres Bonifacio, Melchora Aquino, at Emilio Aguinaldo. Sila ang mga natatanging bayani na nakibaka laban sa mga Español. Kaya tatalakayin sa modyul na ito ang mga ambag nila sa Katipunan at himagsikan ng 1896 sa pagbuo ng Pilipinas bilang isang bansang malaya.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang magawa ang sumusunod:

1. maiisa-isa ang mga ambag ng mga natatanging bayani sa La Liga Filipina, Katipunan, at sa Himagsikang 1896;

2. malalaman ang buhay ng mga natatanging bayani bago pa man sila lumaban para sa bayan;

3. makikilala sina Dr. Jose P. Rizal, Marcelo H. del Pilar, Andres Bonifacio, Melchora Aquino, at Emilio Aguinaldo;

4. mabibigyang-halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging bayani na lumaban sa kalayaan; at

5. maiisa-isa ang mga kaganapan sa buhay ng mga natatanging bayani.

AP6_q1_mod7_ang-mga-natatanging-pilipino-at-ang-kanilang-kontribusyon-para-sa-kalayaan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Araling Panlipunan 6 Unang Markahan – Modyul 7: Ang mga Natatanging Pilipino at ang Kanilang Kontribusyon para sa Kalayaan”

Leave a Comment