Araling Panlipunan 6 Unang Markahan – Modyul 3: Mga Mahahalagang Kaganapan sa Panahon ng Himagsikang Pilipino

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat para sa ikauunlad ng iyong kaalaman. Tatalakayin dito ang pagnanais ng mga Pilipino na makalaya sa pananakop ng Español. Alam mo ba ang mga kaganapan na humantong sa pagaalsa ng mga katipunero? Sa modyul na ito malalaman mo ang mga pangyayari na nagpasimula ng rebolusyong Pilipino laban sa mga Español.

Ang modyul na ito ay nahahati sa tatlong bahagi:

• Aralin 1 – Sigaw sa Pugad Lawin

• Aralin 2 – Kumbensiyon sa Tejeros

• Aralin 3 – Kasunduan sa Biak-na-Bato

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang magawa ang sumusunod:

1. matutukoy ang mga pangyayaring nagpa-siklab sa damdaming mapanghihimagsik ng mga Pilipino;

2. matutukoy ang mga makasaysayang lugar at kaganapan tulad ng Sigaw sa Pugad Lawin, Kumbensiyon sa Tejeros, at Kasunduan sa Biak-na-Bato;

3. maipaliliwanag ang mga pangyayari sa pagsisimula ng himagsikan laban sa kolonyalismong Español;

4. masusuri ang timeline ng himagsikang 1896;

5. maisasalaysay ang naging makasaysayang kaganapan sa Tejeros Kumbensiyon;

6. maipaliliwanag ang kadahilanan ng pag-aalsa ng mga katipunero;

7. mahihinuha ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan; at

8. mabibigyang kahulugan ang itinadhana ng Kasunduan sa Biak-na-Bato.

AP6_q1_mod3_mga-mahahalagang-kaganapan-sa-panahon-ng-himagsikang-pilipino_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment