Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 6 Unang Markahan – Modyul 3: Mga Mahahalagang Kaganapan sa Panahon ng Himagsikang Pilipino

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat para sa ikauunlad ng iyong kaalaman. Tatalakayin dito ang pagnanais ng mga Pilipino na makalaya sa pananakop ng Español. Alam mo ba ang mga kaganapan na humantong sa pagaalsa ng mga katipunero? Sa modyul na ito malalaman mo ang mga pangyayari na nagpasimula ng rebolusyong Pilipino laban sa mga Español.

Ang modyul na ito ay nahahati sa tatlong bahagi:

• Aralin 1 – Sigaw sa Pugad Lawin

• Aralin 2 – Kumbensiyon sa Tejeros

• Aralin 3 – Kasunduan sa Biak-na-Bato

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang magawa ang sumusunod:

1. matutukoy ang mga pangyayaring nagpa-siklab sa damdaming mapanghihimagsik ng mga Pilipino;

2. matutukoy ang mga makasaysayang lugar at kaganapan tulad ng Sigaw sa Pugad Lawin, Kumbensiyon sa Tejeros, at Kasunduan sa Biak-na-Bato;

3. maipaliliwanag ang mga pangyayari sa pagsisimula ng himagsikan laban sa kolonyalismong Español;

4. masusuri ang timeline ng himagsikang 1896;

5. maisasalaysay ang naging makasaysayang kaganapan sa Tejeros Kumbensiyon;

6. maipaliliwanag ang kadahilanan ng pag-aalsa ng mga katipunero;

7. mahihinuha ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan; at

8. mabibigyang kahulugan ang itinadhana ng Kasunduan sa Biak-na-Bato.

AP6_q1_mod3_mga-mahahalagang-kaganapan-sa-panahon-ng-himagsikang-pilipino_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.