Araling Panlipunan 6 Unang Markahan – Modyul 4: Ang Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino

Ipakikilala sa modyul na ito ang kababaihang naging bahagi ng pag-aalsa laban sa mananakop na Español. Tatalakayin dito ang kanilang gawain at pakikiisa sa mithiing magkaroon ng kasarinlan ang bansa. Kasama sa kanilang gawain sa kilusan ang pangangalaga sa mga sugatang katipunero at paghahanda at pagsisilbi sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Bagamat may sariling mga pamilya, di ito naging hadlang sa kanilang pagsisilbi para sa kapakanan ng bayan. Humanda at kilalanin sila sa araling ito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang magagawa mo ang sumusunod:

1. makikilala ang kababaihan na nakiisa sa mga gawain sa rebolusyon;

2. matutukoy ang mga kontribusyon ng kababaihan sa pagkamit ng kalayaan sa panahon ng rebolusyon;

3. malalaman ang mga ginawa ng kababaihan sa ating kasaysayan; at

4. napahahalagahan ang mga ambag ng kababaihan sa pagsiklab ng rebolusyon.

AP6_q1_mod4_ang-kababaihan-sa-rebolusyong-pilipino_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment