Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 6 Unang Markahan – Modyul 4: Ang Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino

Ipakikilala sa modyul na ito ang kababaihang naging bahagi ng pag-aalsa laban sa mananakop na Español. Tatalakayin dito ang kanilang gawain at pakikiisa sa mithiing magkaroon ng kasarinlan ang bansa. Kasama sa kanilang gawain sa kilusan ang pangangalaga sa mga sugatang katipunero at paghahanda at pagsisilbi sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Bagamat may sariling mga pamilya, di ito naging hadlang sa kanilang pagsisilbi para sa kapakanan ng bayan. Humanda at kilalanin sila sa araling ito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang magagawa mo ang sumusunod:

1. makikilala ang kababaihan na nakiisa sa mga gawain sa rebolusyon;

2. matutukoy ang mga kontribusyon ng kababaihan sa pagkamit ng kalayaan sa panahon ng rebolusyon;

3. malalaman ang mga ginawa ng kababaihan sa ating kasaysayan; at

4. napahahalagahan ang mga ambag ng kababaihan sa pagsiklab ng rebolusyon.

AP6_q1_mod4_ang-kababaihan-sa-rebolusyong-pilipino_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.