Sining 4 Kwarter 1 – Modyul 4: Masining na Disenyo ng Pamayanang Kultural

Isang maganda at makabuluhan ng araw sa iyo kaibigan!

Upang higit na mapayaman at mapayabong ang ating sining, kailangang maunawaaan at magbigyang halaga muna ang mga pinagmulan at simbolismo ng bawat likha.

Ang modyul na ito ay nagtatalakay ng likha ng sining at nalalaman ang kahalagahan ng isang disenyo mula sa mga katutubong pamayanan sa
pamamagitan ng kasuotan at palamuti.

Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahan ang mag-aaral ay makalilikha ng isang disenyong katutubo sa pamamagitan ng isang kasuoyan o palamuti.

arts4_q1_mod4_MasiningnaDisenyongPamayanangKultural_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment